Młody Chemik Eksperymentuje

Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych


 

28.03.2021 r.  
Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

 

Cele konkursu:

  • Promowanie uzdolnionejmłodzieży.
  • Motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności podczas rozwiązywania chemicznych problemów.
  • Popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych.
  • Popularyzowanie chemii wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych.
  • Dostrzeganieużyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie iochronę środowiska przyrodniczego.

Regulamin konkursu